Profesionální a přátelský přístup k pacientovi

Každého nejprve komplexně vyšetříme, podrobně seznámíme se stavem chrupu a eventuálním postupem a charakterem léčby. Po konzultaci s pacientem je sestaven léčebný plán plně respektující jeho požadavky a časové možnosti. Kvalitu našich služeb podporujeme neustálým zdokonalováním našich vědomostí a nejmodernějším přístrojovým vybavením.

Objednejte se