Zubní implantáty


Dentální implantáty se v zubním lékařství používají už několik desetiletí. Materiály i léčebné postupy se neustále zdokonalují. Současná implantologie je na takové úrovni, že zubní implantáty představují velice spolehlivé a dlouhodobé řešení náhrady jednoho i více zubů, aniž by se ostatní zdravé zuby musely brousit nebo jinak upravovat.

Jedna ze základních podmínek úspěšného nahrazení zubu implantátem je dostatečný objem čelistní kosti v místě implantace. Dostatek kostní tkáně jednak poskytuje implantátu stabilitu nutnou k jeho úspěšnému vhojení, ale je i velice důležitý pro přirozený vzhled dásně v okolí implantátu. Čelistní kost tvoří podklad dásně a při jejím nedostatku nelze dosáhnout uspokojivého estetického výsledku.

Nedostatečná nabídka čelistní kosti v místě implantace může mít celou řadu příčin. Určitý úbytek čelistní kosti nastává po každé extrakci zubu. Je to dáno tím, že se na čelist v daném místě již nepřenáší žvýkací tlak, a proto je kost resorbována. Ztrátu kosti může způsobit i nešetrná extrakce zubu, kdy jsou zhmožděny okolní tkáně. Ke spolehlivé destrukci čelistní kosti dochází při neléčené parodontitidě, jedná se o zánětlivé onemocnění tkání v bezprostředním okolí zubu, zánětlivé procesy mohou vést i k velké ztrátě kostní hmoty.

Současná implantologie se snaží nejen zajistit zuby “napevno“ lidem s nedostatkem čelistní kosti, ale usiluje o přirozeně estetický vzhled finální protetické práce, korunky a dáseň v jejich okolí by měly vypadat k nerozeznání od vlastních zubů, aby to bylo možné, tak je nutné využívat různé augmentační techniky na zvětšení kostního objemu. Pro doplnění chybějící kosti se nejčastěji využíváme kostní minerál hydroxyapatit, jedná se o malé granule minerálu, které se získávají speciální technologií z kravských kostí. Dalším zdrojem jsou kostní štěpy, ty se odebírají pacientům ze zadních částí dolní čelisti. Níže popsané postupy nám umožňují nahradit ztracené zuby implantáty i u lidí s velice omezenou nabídkou čelistní kosti.

Augmentace při náhradě zadních zubů v horní čelisti

Sinus lift V horní čelisti je v místě stoliček čelistní dutina navazující na dutinu nosní. Tato dutina se v průběhu života zvětšuje a velmi často bývá příčinou nedostatku kosti na „výšku“ pro zavedení dostatečně dlouhých implantátů. Osvědčeným řešením tohoto problému je doplnění kosti metodou sinus lift, kdy se umělá kost vkládá mezi dno čelistní dutiny a uvolněnou sliznici, která dutinu vystýlá. Daný postup se používá již od roku …….Po celou dobu , kdy se augmentační metoda sinus lift provádí, se objevovala řada alternativních postupů augmentace jako např. uzavřený sinus lift nebo uvolnění sliznice čelistní dutiny pomocí balonu aj. Popsané alternativní metody fungují u velice omezeného počtu pacientů a během výkonu se nelze vizualně přesvědčit o jeho správném provedení. Na našem pracovišti proto dáváme přednost klasickému provedení sinus liftu, kde můžeme počítat s velmi vysokou mírou úspěšnosti.

Augmentace doplňující menší objem chybějící kosti

V případech, kdy musíme nabídku kosti v místě implantace pouze mírně zvětšit a tím vytvořit ideální podmínky pro dlouhodobé fungování implantátu, používáme pro augmentaci směs granulí kostního minerálu hydroxyapatitu a částeček čelistní kosti získaných při vrtání otvoru pro implantát. Daná směs se navrství okolo implantátu a překryje se kolagenovou membránou, která vytvoří bariéru oddělující augmentát od dásně.

Augmentace nahrazující větší objem chybějící kosti

Situace, při které chybí značný objem kosti, se objevují např. po traumatické ztrátě zubů, ale především po ztrátě chrupu způsobené parodontitidou, tj.zánětlivým onemocněním vedoucím k rozsáhlé destrukci kosti v okolí postižených zubů. V těchto případech by byla náhrada ztracené tvrdé tkáně směsí kostních pilin a granulí hydroxyapatitu neefektivní. Jedinou možností, jak vytvořit dostatek kosti v místě implantace, je odebrat malý kostní bloček (nejčastěji z dolní čelisti za posledními stoličkamí) a přenést ho do místa plánované implantace,a tam ho k čelisti připevnit pomocí malých šroubků. Zhruba za 5 měsíců se kostní blok přihojí a lze zavést implantát. Tento postup některé pacienty děsí, ale při kvalitní injekční anestezii se dá přirovnat k extrakci zubu moudrosti. Pro lidi, kteří by popsaný výkon raději zaspali ,nabízíme analgosedaci. Po augmentaci kostním blokem se ve většině případů nedostavují žádné intenzivní bolesti. To ,co lidé popisují jako nejvíce obtěžující ,je otok objevující se druhý den. Po výkonu Vám poskytneme dostatek informací, jak otok co nejvíce potlačit.

Uvedené postupy patří v implantologii k nejpoužívanějším. Existuje ale celá řada metod řešící specifické problémy s nedostatkem kosti v různých úsecích horní i dolní čelisti. U komplikovaných přídadů je nutné CT vyšetření obličejových kostí a následný výběr optimálního léčebného postupu.

Po několik desetiletí, kdy se implantáty používají, se neustále vylepšuje povrch implantátu, který je v kontaktu s čelistní kostí. Tyto úpravy zvýšily pravděpodobnost úspěšného vhojení na 99%. Implantace se ale provádějí do živého organizmu, kde nelze nic stoprocentně zaručit. Pokud k vhojení implantátu nedojde, lze ho velice snadno odstranit. V takovém případě dostávají pacienti na našem pracovišti automaticky nový implantát zdarma, ten jim zavedeme po zhojení čelistní kosti v místě, kde musel být mplantát odstraněn.

Po implantaci i jiných chirurgických výkonech v oblasti ústní dutiny je nutné dodržet několik pravidel, která pomůžou k rychlému zhojení operační rány a zmírní narušení pacientova běžného života.

Léčba otoku a podlitin

Otok se objeví po každém operačním výkonu v oblasti ústní dutiny, je to zcela normální. Velikost otoku je závislá na rozsahu chirurgického výkonu. Podlitiny (modřiny) se vytvářejí méně často, ale jejich výskyt nelze nikdy vyloučit. Otoky i podlitiny se ve větším rozsahu objevují u žen. Pacienti, v jejichž práci je nutný kontakt s lidmi, by měli zvážit minimálně 2-4 denní pracovní neschopnost právě z důvodu pravděpodobného výskytu otoku a modřin.

Pooperační otok lze výrazně potlačit:
  1. Chlazením tváře, brady, případně rtu ,v místě implantace. Studený obklad je nutné přiložit zhruba na 15 min a 15 minut být bez obkladu, otok je nutné chladit, ale není dobré ho zmrazit. Pro ledování jsou naprosto ideální kostky ledu v igelitovém sáčku. Alternativní zdroje chladu typu mražená zelenina, namražené gelové polštářky aj. se velice rychle zahřejí a oteklou tkáň už neochlazují, to vede k dalšímu zvětšení otoku.
  2. Použitím léků typu Aescin, popřípadě Wobenzym. Dané preparáty jsou volně prodejné a s dávkováním Vám v lékárně rádi poradí.
  3. Otok po chirurgickém výkonu bývá největší druhý den ráno, proto dopuručujeme spát po implantaci v polosedě. Spánek v této poloze umožňuje lepší odtok krve z horní poloviny těla, což se příznivě projeví na velikosti otoku.
Léčba bolesti

Po chirurgickém výkonu se dostavuje, kromě otoku, i bolest. Drtivá většina našich pacientů popisuje, že to, co je obtěžovalo po implantaci, byl spíše otok. Bolest je zmiňována, ale nebývá příliš intenzivní. Výkony probíhají v injekční anestezii, před jejím odezněním už v ordinaci podáváme analgetika v tabletách, aby začala účinkovat už před úplným koncem injekční anestezie.

Dále doporučujeme užívat kombinaci Ibalginu 400mg a Paralenu 500mg každých 4 -6 hodin podle potřeby. Účinky obou léků se doplňují a tlumení bolesti je intenzivnější. Ibalgin není dobré užívat na lačno, protože dráždí žaludek.

Prevence komplikací způsobených infekcí

Když předpokládáme,že by výsledek implantace nebo augmentace mohla ohrozit infekce a následně zánět, tak výkon provádíme v tzv. antibiotické cloně. Antibiotika začne pacient užívat už před chirurgickým zákrokem a v případě nutnosti v užívání pokračuje také po výkonu. Pro úplné minimalizování infekčních komplikací je dobré provádět:

  1. Výplachy dutiny ústní vodou s obsahem dezinfekční látky chlorhexidin v koncentraci 0,12 – 0,2%. Dané ústní vody se prodávají v lékárnách pod komerčními názvy jako: Corsodyl, Curasept aj. Výplach se opakuje 3krát denně. Roztok je nutné v ústech převalovat z jedné strany na druhou aspoň 90 s a následně ho vyplivnout. Po vypláchnutí je dobré na ránu nanést desinfekční gel rovněž obsahující chlorhexidin, gely mají stejné názvy jako ústní vody. Ústní vodu i gel je nutné použít po jídle a před spaním. Uvedené prostředky potlačují většinu bakterií, které mohou narušit klidné hojení.
  2. Pečlivé provádění ústní hygieny. První den po operaci je důležité čistit všechny zuby mimo zubů sousedících s místem implantace. Od druhého dne je již zapotřebí čistit všechny zuby. Pro čištění se nejlépe hodí měkký kartáček, dentální nit a mezizubní kartáček. V místě implantace není nutné razantní čištění, ale jemné a pečlivé setření povlaku ze zubů.
  3. U pacientů po augmentaci sinus lift je důležitá dobrá průchodnost nosu. To umožňuje použití nosních kapek typu Olynth, Nasivin aj. Při rýmě by smrkání mohlo způsobit uvolnění augmentátu do čelistní dutiny, proto je nutné používat uvedené kapky a nos si jen otírat. Zákaz smrkání po sinus liftu platí dva týdny.
Krvácení

Krvácení po chirurgickém výkonu není častou komplikací, když se objeví, tak je dobé stlačit ránu vlhkým, čistým látkovým kapesníkem. Kapesník lze přitlačit prstem nebo jej skousnout. Po chir. výkonu v horní čelisti se může objevit krev v nose, pak je dobré aplikovat do nosního průchodu kapky uvedené v předešlém textu, rozhodně nedoporučujeme smrkat.

Kouření

Kouření pozitivně v lidském těle neovlivňuje nic. Vyjímkou není ani hojení v dutině ústní po chirurgickém výkonu. Doporučujeme co nejdéle nekouřit před a i po chirurgické léčbě.
Máte-li nějaký dotaz k implantologické léčbě, neváhejte nás kontaktovat.

Náhradu zubů implantáty. plánujeme a provádíme tak, aby byly plně funkční co nejdelší dobu. První titanové implantáty byly zavedeny v šedesátých letech minulého století. Zatím existují seriozní studie, které dokládají 30ti leté fungování implantátů. Rozhodující vliv na životnost implantátů má především správná péče o ně, jejich pravidelné čištění.

Implantace je malým chirurgickým zákrokem v dutině ústní. Dobře prokrvené tkáně obličeje a ústní dutiny vždy reagují na chirurgické ošetření větším či menším otokem, ale mohou se objevit i modřiny. Velikost otoku a případný výskyt modřin ovlivňuje rozsah ošetření. Uvedené problémy jsou úplně minimální při zavedení jednoho implantátu, ale mohou být dosti rozsáhlé při současném zavádění více implantátů. Popisované obtíže mizí obvykle 3-4 den po ošetření.

Po předimplantačním vyšetření lze odhadnout, jak dlouhý čas pro rekonvalescenci bude zapotřebí a samozřejmě Vám poradíme , co dělat pro jeho zkrácení. Obecně lze říci, že pacienti s velkou pracovní zátěží a častým kontaktem s lidmi , by měli počítat s několikadenní pracovní neschopností, důvodem jsou zmiňované modřiny a otok.

Kouření poškozuje především plíce, srdce a cévy. Sliznice dutiny ústní je v přímém kontaktu s cigaretovým kouřem a díky tomu se u kuřáků častěji objevuje celá řada slizničních onemocnění ústní dutiny. Úspěšné vhojení proběhne u 98% zavedených implantátů, u silných kuřáků může být toto číslo nižší. Kouření není kontraindikací implantace, ale kuřáci musí počítat, že v průběhu léčby se mohou objevit komplikace, které se u nekuřáků neobjevují. Doporučujeme omezit kouření co nejdříve před implantací a pokud možno co nejdéle po implantaci. Pro dlouhou životnost implantátů u kuřáků je nutné jejich perfektní čištění.

Stomatologie v dnešní době nabízí několik možností, jak nahradit ztracený zub. První možností je snímatelná zubní protéza. Toto řešení je naštěstí ve třetím tisíciletí odsunuto do pozadí sofistikovanějšími metodami moderní stomatologie. Další možností jak zaplnit mezeru v zubním oblouku je pomocí fixního můstku, ovšem jen pod podmínkou, že si necháte obrousit vedlejší zuby. Při tomto ošetření však dochází k již nevratné ztrátě tvrdých zubních tkání. Na druhé straně je výhodou tohoto zákroku skutečnost, že tímto způsobem získáte zubní náhradu velice rychle a fixní můstek je také o něco levnější než zubní implantát. Dlouhodobé statistiky ale ukazují, že můstky, častěji než zubní implantáty selhávají a musejí se často velice pracně předělávat. Po 15 letech je cena za ošetřování mezery v chrupu můstkem 2krát dražší než zubním implantátem, jehož pořizovací cena je vyšší, ale ošetření je trvalé.

Více informací o zubních můstcích a zubních implantátech, které používáme pro náhradu chybějících zubů naleznete v článcích protetická stomatologie a zubní implantáty.

Každé místo v čelisti, kam se má zavést implantát, je jiné, liší se nejen množstvím a kvalitou čelistní kosti,ale i dásně, proto se k jakékoliv implantaci musí přistupovat individuálně. Vždy je nutné provést podrobné předimplantační vyšetření, na jehož základě se dá rozhodnout, jaký postup a jaké materiály použít ,aby byl výsledek léčby optimální. Pro dlouhodobé a bezproblémové fungování implantátu je důležitá kvalitní čelistní kost a dáseň v jeho okolí, proto se v případě nutnosti musí dané tkáně upravovat tzv. augmentací (chirurgické techniky optimalizující kvalitu kosti a dásně v místě implantace). Konečnou cenu za celou léčbu lze tedy stanovit až v době, kdy je sestaven léčebný plán a je tedy jasné, co vše se musí udělat, zda půjde o jednoduchý výkon či je nutné přistoupit k augmentačním postupům. Obvykle bývá finančně náročnější nahrazovat zuby v předním, esteticky významném úseku chrupu. Aby implantát působil jako přirozený zub, je nutné okolní kosti a dásni věnovat velkou pozornost, dáseň je většinou nutné modelovat do přirozeného tvaru provizorní korunkou.Jedná se o část léčby, která např. u dolní stoličky není zapotřebí a proto je náhrada zubu v postraních úsecích zubních oblouků levnější. Na našem pracovišti využíváme různé implantologické systémy, které nabízejí implantáty za rozdílné ceny, na základě vyšetření Vám rádi doporučíme kvalitní materiál pro danou klinickou situaci.

Obecné ceny naleznete v našem ceníku

Na trhu se pohybují dva druhy implantologických systémů, levné a drahé. Na našem pracovišti drahé systémy reprezentují implantáty firem Straumann a Astra Tech. Tyto firmy nabízejí velice kvalitní implantáty, které je výhodné použít v komplikovaných případech. Např. implantáty Straumann mají speciální povrchovou úpravu zajišťující vhojení už za 6 týdnů, na rozdíl od ostatních implantátů jsou vyrobeny ze speciální slitiny Roxolid, která má vyšší pevnost než titan, proto je možné při nedostatku čelistní kosti použít menší implantát, než od jiné firmy, a tím se vyhnout složité a drahé augmentační operaci.

U implantátů Astra Tech lze využít jejich tvar při nedostatečné vertikální nabídce čelistní kosti v postranních úsecích horní čelisti, kde už s ostatními implantáty nelze dosáhnout tzv. primární stability a implantace musí být odložena o několik měsíců , až po provedení augmentační operace typu sinus lift.

Představitelem levnějších implantátů je na našem pracovišti systém Dentis. Jedná se o velice kvalitní implantáty, které využívají konstrukční prvky značek Straumann i Astra Tech. Systém Dentis používáme bez problémů již řadu let, lze jím vyřešit 90% klinických případů. Úspěšnost vhojení a dlouhodobého fungování je naprosto srovnatelná s drahými implantačními systémy.

Každý, kdo má zubní implantát, by jistě chtěl, aby mu bez problémů sloužil co možná nejdelší dobu. Jednou z nejdůležitějších podmínek dlouhé životnosti implantátu je jeho správné čištění. Není nutné čistit implantáty více než vlastní zuby, nutná je pravidelnost a také používání pomůcek k čištění mezizubních prostor, jako je dentální nit a mezizubní kartáček. Na konci implantologické léčby každému pacientovi ukážeme, jak a čím správně implantát čistit. Důležité jsou i pravidelné návštěvy zubní hygienistky, která Vám zkontroluje stav dásní u implantátů a zubů, odstraní zubní kámen a pigmentace, dále Vám pomůže s nácvikem správného techniky čištění a výběrem vhodných pomůcek .

Když implantát není správně čištěn, usazuje se na jeho povrchu plak , měkký povlak ze zbytků jídla. Plak obsahuje bakterie, které mohou způsobit vznik zánětu dásně a čelistní kosti v okolí fixtury implantátu. Během zánětu je ničena kost, v níž je implantát zaveden. Dlouhodobá přítomnost zánětu vede k uvolnění implantátu z čelistní kosti.

Zavedení dentálního implantátu je prováděno po aplikaci anestetika, po jeho podání musí dojít k úplnému znecitlivění oblasti, kde chirurgický výkon provádíme. Současná anestetika jsou velice spolehlivá a účinná, implantace je vždy bezbolestná. Pacientům s opravdu velikým strachem můžeme nabídnout léky, které strach potlačují a navozující psychické uvolnění. Výkony většího rozsahu provádíme v analgosedaci, kdy je přítomen anesteziolog a pacient je uveden do stavu polospánku.

Není důvod, aby lidé s cukrovkou nemohli využívat implantáty jako náhradu ztracených zubů, ale musí se respektovat několik pravidel. Hladina cukru v krvi by měla být do 5,6 mmol/l. Nelze úspěšně implantovat u pacienta s neléčeným diabetem s hodnotou cukru v krvi nad 8 mmol/l. U takových pacientů musí diabetolog nejprve hladinu cukru stabilizovat a dlouhodobě udržovat adekvátní terapií, potom je možné uvažovat o implantaci. Implantologický pacient s cukrovkou by také neměl kouřit a měl by mít skvělou úroveň zubní hygieny.

Dlouhodobé fungování implantátu je závíslé na splnění několika podmínek. Prvním, velice důležitým pravidlem, které musí být respektováno už při zahájení léčby, je eliminace veškerých infekčních zdrojů v dutině ústní. Zdrojem infekce jsou nejčastěji zuby postižené parodontitidou. Jedná se o bakteriální onemocnění, které se ze zubů může přenést na implantáty a narušit jejich bezproblémové vhojení, případně později může infekce zapříčinit vznik zánětu v okolí implantátu. Dalším infekčním rizikem jsou neošetřené zubní kazy, neošetřené mrtvé zuby s váčky atd. Pokud je během předimplantačního vyšetření zjištěna přítomnost parodontitis nebo jiného infekčního zdroje, tak prvním krokem je léčba daného problému a úprava ústní hygieny, a teprve poté lze přistoupit k implantaci.

Další předpokladem úspěšné náhrady zubů implantáty je dostatek čelistní kosti a kvalitní keratinizované dásně v místě implantace. Pokud uvedené tkáně nejsou v dobré kondici, je nutné je chirurgicky upravit, procesem nazývaným augmentace.

Poslední a velice důležitou podmínkou, která závisí na samotném pacientovi a zásadně ovlivňuje úspěch léčby, je správné čištění implantátu. Vaše zuby si uchováte do vysokého věku , když si je budete pravidelně čistit, a s implantáty je to úplně stejné. Pravidelné odstraňování plaku, měkkého povlaku ze zbytků jídla, z povrchu implantátu je naprosto nezbytné pro jeho dlouhodobé fungování. Samozřejmostí by měly být také minimálně dvě návštěvy u dentální hygienistky během jednoho roku a dvě preventivní pohlídky u zubního lékaře. Během těchto návštěv je možné kontrolovat , zda jsou implantát i okolní tkáně v dobré kondici.

Objednejte se