U většiny lidí jsou třetí moláry (moudráky) uloženy tak, že nikdy nebudou plnit funkci plnohodnotného zubu, ale jejich špatné postavení bude přinášet pouze problémy. Mezi ty nejčastější patří:

  1. zub se díky svému sklonu prořeže do dutiny ústní jen částečně, nelze jej dobře čistit, špatná hygiena vede ke vzniku opakujících se zánětů okolní sliznice
  2. jsou skloněné k sousednímu zubu, tlačí na něj, znemožňují jeho čištění a tento zub se díky nevyhovující hygieně kazí
  3. často se okolo zubů moudrosti vytvářejí cysty, které se postupně zvětšují a oslabují čelistní kost, obsah cysty se může infikovat
    a způsobit velmi nepříjemný zánět dané oblasti

V případě, že máte problémy s osmičkami, rádi Vás vyšetříme. Prak- ticky ve všech případech zhotovujeme panoramatický rentgen čelistí, na kterém je postavení osmiček dobře patrné a navrhneme Vám způsob léčby.

Extrakce zubů moudrosti není nijak dramatický zákrok. Snažíme se oper- ovat jemně, netraumatizovat okolní tkáně, přesto je tato extrakce spojena s mírným otokem tváře a možnou 2-3 denní bolestivostí poextrakční rány. Na toto období předepisujeme analgetika, která bolest účinně potlačí.

Objednejte se