Studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy ukončila promocí v roce 2002. Téhož roku nastoupila na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, na tomto pracovišti se věnovala především dentoalveolární chirurgii, chir. léčbě poranění obličeje a ošetřování dětí v celkové anestezii. Současně vyučovala obor Dentální hygiena na VZŠ Ústí nad Labem. V roce 2005 složila úspěšně atestaci I.stupně pro obor Všeobecná stomatologie na I. Lékařské fakultě UK, o rok později získala Osvědčení praktický lékař stomatochirurg. Kromě všeobecné stomatologie se věnuje implantologii a parodontologii. Od roku 2006 působí v stomatologickém centru d’vision.