Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 2002, následně nastoupil do privátní praxe MUDr. Jindřicha Charváta Csc., kde získával zkušenosti především z oboru protetické stomatologie a parodontologie. Od roku 2005 do 2012 pracoval na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zde se věnoval především dentoalveolární chirurgii a chirurgické léčbě zlomenin obličejové kostry. V Ústí nad Labem také přednášel na škole pro dentální hygienistky. V roce 2006 založil privátní stomatologické centrum dvision, kde půsoubil souběžně s prací v Masarykově nemocnici. Od roku 2012 se už věnuje pouze práci v dvision, kde se zabývá předevší implantologií, stomatochirurgií a protetikou. Je členem České stomatologické komory a Implantologického klubu České Republiky.