Provádíme jak jednoduché, tak komplikované extrakce retinovaných atypicky uložených zubů, resekce kořenových hrotů a odstranění cyst z čelistí. Další kategorií jsou výkony spojené s implantologií – augmentace.

Augmentační výkony optimalizují nabídku kostní hmoty v místě, kam má být zavedený zubní implantát.

Extrakce zubů moudrosti (tzv.osmiček)

Jedná se o zvětšení objemu čelistních kostí pomocí kostních štěpů. Všechny tyto výkony lze provádět v lokální anestezii nebo při částečném uspání pacienta, v analgosedaci.

U většiny lidí jsou třetí moláry (moudráky) uloženy tak, že nikdy nebudou plnit funkci plnohodnotného zubu, ale jejich špatné postavení bude přinášet pouze problémy. Mezi ty nejčastější patří:  

  • a) zub se díky svému sklonu prořeže do dutiny ústní jen částečně, nelze jej dobře čistit, špatná hygiena vede ke vzniku opakujících se zánětů okolní sliznice   
  • b) jsou skloněné k sousednímu zubu, tlačí na něj, znemožňují jeho čištění a tento zub se díky nevyhovující hygieně kazí   
  • c) často se okolo zubů moudrosti vytvářejí cysty, které se postupně zvětšují a oslabují čelistní kost, obsah cysty se může infikovat a způsobit velmi nepříjemný zánět dané oblasti   

V případě, že máte problémy s osmičkami, rádi Vás vyšetříme. Prakticky ve všech případech zhotovujeme panoramatický rentgen čelistí, na kterém je postavení osmiček dobře patrné a navrhneme Vám způsob léčby. 

Extrakce zubů moudrosti není nijak dramatický zákrok. Snažíme se operovat jemně, netraumatizovat okolní tkáně, přesto je tato extrakce spojena s mírným otokem tváře a možnou 2-3 denní bolestivostí poextrakční rány. Na toto období předepisujeme analgetika, která bolest účinně potlačí. 

Resekce kořenového hrotu

Někdy se i po kvalitním ošetření infikovaného kořenového kanálku dostane infekce do okolí kořene postiženého zubu. U špičky kořene se potom vytváří tzv. váček, který se časem může zvětšit a vytvořit cystu. Tento proces může být zcela bezbolestný a je zachycen při rentgenovém vyšetření. V případě, že už není konzervativní naděje na léčbu, je indikován chirurgický výkon, spadající do oboru stomatochirurgie. Operace spočívá v odklopení sliznice nad postiženým místem a odstranění patologického ložiska i s částí kořenového hrotu. Obtíže po operaci jsou srovnatelné s extrakcí (vytržením) zubu.

U většiny lidí jsou třetí moláry (moudráky) uloženy tak, že nikdy nebudou plnit funkci plnohodnotného zubu, ale jejich špatné postavení bude přinášet pouze problémy. Mezi ty nejčastější patří:

  1. zub se díky svému sklonu prořeže do dutiny ústní jen částečně, nelze jej dobře čistit, špatná hygiena vede ke vzniku opakujících se zánětů okolní sliznice
  2. jsou skloněné k sousednímu zubu, tlačí na něj, znemožňují jeho čištění a tento zub se díky nevyhovující hygieně kazí
  3. často se okolo zubů moudrosti vytvářejí cysty, které se postupně zvětšují a oslabují čelistní kost, obsah cysty se může infikovat
    a způsobit velmi nepříjemný zánět dané oblasti

V případě, že máte problémy s osmičkami, rádi Vás vyšetříme. Prak- ticky ve všech případech zhotovujeme panoramatický rentgen čelistí, na kterém je postavení osmiček dobře patrné a navrhneme Vám způsob léčby.

Extrakce zubů moudrosti není nijak dramatický zákrok. Snažíme se oper- ovat jemně, netraumatizovat okolní tkáně, přesto je tato extrakce spojena s mírným otokem tváře a možnou 2-3 denní bolestivostí poextrakční rány. Na toto období předepisujeme analgetika, která bolest účinně potlačí.

Objednejte se