Co je zubní implantát?

Zubní implantát je šroubek vyrobený z čistého titanu. Jeho tvar vychází z tvaru zubního kořenu stejně jako jeho rozměry. Lidské tělo titan velice dobře přijímá. Implantát se zavádí do předvrtaného otvoru v čelistní kosti. Po krátké době se vytváří pevné spojení mezi povrchem šroubu a čelistní kostí, dochází k takzvané osseointegraci. Potom může zubní implantát plnit funkci kořene zubu a mohou se na něj upevňovat zubní korunky, můstky nebo snímací náhrady.

U většiny lidí jsou třetí moláry (moudráky) uloženy tak, že nikdy nebudou plnit funkci plnohodnotného zubu, ale jejich špatné postavení bude přinášet pouze problémy. Mezi ty nejčastější patří:

 1. zub se díky svému sklonu prořeže do dutiny ústní jen částečně, nelze jej dobře čistit, špatná hygiena vede ke vzniku opakujících se zánětů okolní sliznice
 2. jsou skloněné k sousednímu zubu, tlačí na něj, znemožňují jeho čištění a tento zub se díky nevyhovující hygieně kazí
 3. často se okolo zubů moudrosti vytvářejí cysty, které se postupně zvětšují a oslabují čelistní kost, obsah cysty se může infikovat
  a způsobit velmi nepříjemný zánět dané oblasti

V případě, že máte problémy s osmičkami, rádi Vás vyšetříme. Prak- ticky ve všech případech zhotovujeme panoramatický rentgen čelistí, na kterém je postavení osmiček dobře patrné a navrhneme Vám způsob léčby.

Extrakce zubů moudrosti není nijak dramatický zákrok. Snažíme se oper- ovat jemně, netraumatizovat okolní tkáně, přesto je tato extrakce spojena s mírným otokem tváře a možnou 2-3 denní bolestivostí poextrakční rány. Na toto období předepisujeme analgetika, která bolest účinně potlačí.

Po implantaci i jiných chirurgických výkonech v oblasti ústní dutiny je nutné dodržet několik pravidel, která pomůžou k rychlému zhojení operační rány a zmírní narušení pacientova běžného života.

Léčba otoku a podlitin

Otok se objeví po každém operačním výkonu v oblasti ústní dutiny, je to zcela normální. Velikost otoku je závislá na rozsahu chirurgického výkonu. Podlitiny (modřiny) se vytvářejí méně často, ale jejich výskyt nelze nikdy vyloučit. Otoky i podlitiny se ve větším rozsahu objevují u žen. Pacienti, v jejichž práci je nutný kontakt s lidmi, by měli zvážit minimálně 2-4 denní pracovní neschopnost právě z důvodu pravděpodobného výskytu otoku a modřin.

Pooperační otok lze výrazně potlačit:
 1. Chlazením tváře, brady, případně rtu ,v místě implantace. Studený obklad je nutné přiložit zhruba na 15 min a 15 minut být bez obkladu, otok je nutné chladit, ale není dobré ho zmrazit. Pro ledování jsou naprosto ideální kostky ledu v igelitovém sáčku. Alternativní zdroje chladu typu mražená zelenina, namražené gelové polštářky aj. se velice rychle zahřejí a oteklou tkáň už neochlazují, to vede k dalšímu zvětšení otoku.
 2. Použitím léků typu Aescin, popřípadě Wobenzym. Dané preparáty jsou volně prodejné a s dávkováním Vám v lékárně rádi poradí.
 3. Otok po chirurgickém výkonu bývá největší druhý den ráno, proto dopuručujeme spát po implantaci v polosedě. Spánek v této poloze umožňuje lepší odtok krve z horní poloviny těla, což se příznivě projeví na velikosti otoku.
Léčba bolesti

Po chirurgickém výkonu se dostavuje, kromě otoku, i bolest. Drtivá většina našich pacientů popisuje, že to, co je obtěžovalo po implantaci, byl spíše otok. Bolest je zmiňována, ale nebývá příliš intenzivní. Výkony probíhají v injekční anestezii, před jejím odezněním už v ordinaci podáváme analgetika v tabletách, aby začala účinkovat už před úplným koncem injekční anestezie.

Dále doporučujeme užívat kombinaci Ibalginu 400mg a Paralenu 500mg každých 4 -6 hodin podle potřeby. Účinky obou léků se doplňují a tlumení bolesti je intenzivnější. Ibalgin není dobré užívat na lačno, protože dráždí žaludek.

Prevence komplikací způsobených infekcí

Když předpokládáme,že by výsledek implantace nebo augmentace mohla ohrozit infekce a následně zánět, tak výkon provádíme v tzv. antibiotické cloně. Antibiotika začne pacient užívat už před chirurgickým zákrokem a v případě nutnosti v užívání pokračuje také po výkonu. Pro úplné minimalizování infekčních komplikací je dobré provádět:

 1. Výplachy dutiny ústní vodou s obsahem dezinfekční látky chlorhexidin v koncentraci 0,12 – 0,2%. Dané ústní vody se prodávají v lékárnách pod komerčními názvy jako: Corsodyl, Curasept aj. Výplach se opakuje 3krát denně. Roztok je nutné v ústech převalovat z jedné strany na druhou aspoň 90 s a následně ho vyplivnout. Po vypláchnutí je dobré na ránu nanést desinfekční gel rovněž obsahující chlorhexidin, gely mají stejné názvy jako ústní vody. Ústní vodu i gel je nutné použít po jídle a před spaním. Uvedené prostředky potlačují většinu bakterií, které mohou narušit klidné hojení.
 2. Pečlivé provádění ústní hygieny. První den po operaci je důležité čistit všechny zuby mimo zubů sousedících s místem implantace. Od druhého dne je již zapotřebí čistit všechny zuby. Pro čištění se nejlépe hodí měkký kartáček, dentální nit a mezizubní kartáček. V místě implantace není nutné razantní čištění, ale jemné a pečlivé setření povlaku ze zubů.
 3. U pacientů po augmentaci sinus lift je důležitá dobrá průchodnost nosu. To umožňuje použití nosních kapek typu Olynth, Nasivin aj. Při rýmě by smrkání mohlo způsobit uvolnění augmentátu do čelistní dutiny, proto je nutné používat uvedené kapky a nos si jen otírat. Zákaz smrkání po sinus liftu platí dva týdny.
Krvácení

Krvácení po chirurgickém výkonu není častou komplikací, když se objeví, tak je dobé stlačit ránu vlhkým, čistým látkovým kapesníkem. Kapesník lze přitlačit prstem nebo jej skousnout. Po chir. výkonu v horní čelisti se může objevit krev v nose, pak je dobré aplikovat do nosního průchodu kapky uvedené v předešlém textu, rozhodně nedoporučujeme smrkat.

Kouření

Kouření pozitivně v lidském těle neovlivňuje nic. Vyjímkou není ani hojení v dutině ústní po chirurgickém výkonu. Doporučujeme co nejdéle nekouřit před a i po chirurgické léčbě.
Máte-li nějaký dotaz k implantologické léčbě, neváhejte nás kontaktovat.

Jedna ze základních podmínek úspěšného nahrazení zubu implantátem je dostatečný objem čelistní kosti v místě implantace. Dostatek kostní tkáně jednak poskytuje implantátu stabilitu nutnou k jeho úspěšnému vhojení, ale je i velice důležitý pro přirozený vzhled dásně v okolí implantátu. Čelistní kost tvoří podklad dásně a při jejím nedostatku nelze dosáhnout uspokojivého estetického výsledku.

Nedostatečná nabídka čelistní kosti v místě implantace může mít celou řadu příčin. Určitý úbytek čelistní kosti nastává po každé extrakci zubu. Je to dáno tím, že se na čelist v daném místě již nepřenáší žvýkací tlak, a proto je kost resorbována. Ztrátu kosti může způsobit i nešetrná extrakce zubu, kdy jsou zhmožděny okolní tkáně. Ke spolehlivé destrukci čelistní kosti dochází při neléčené parodontitidě, jedná se o zánětlivé onemocnění tkání v bezprostředním okolí zubu, zánětlivé procesy mohou vést i k velké ztrátě kostní hmoty.

Současná implantologie se snaží nejen zajistit zuby “napevno“ lidem s nedostatkem čelistní kosti, ale usiluje o přirozeně estetický vzhled finální protetické práce, korunky a dáseň v jejich okolí by měly vypadat k nerozeznání od vlastních zubů, aby to bylo možné, tak je nutné využívat různé augmentační techniky na zvětšení kostního objemu. Pro doplnění chybějící kosti se nejčastěji využíváme kostní minerál hydroxyapatit, jedná se o malé granule minerálu, které se získávají speciální technologií z kravských kostí. Dalším zdrojem jsou kostní štěpy, ty se odebírají pacientům ze zadních částí dolní čelisti. Níže popsané postupy nám umožňují nahradit ztracené zuby implantáty i u lidí s velice omezenou nabídkou čelistní kosti.

Augmentace při náhradě zadních zubů v horní čelisti

Sinus lift V horní čelisti je v místě stoliček čelistní dutina navazující na dutinu nosní. Tato dutina se v průběhu života zvětšuje a velmi často bývá příčinou nedostatku kosti na „výšku“ pro zavedení dostatečně dlouhých implantátů. Osvědčeným řešením tohoto problému je doplnění kosti metodou sinus lift, kdy se umělá kost vkládá mezi dno čelistní dutiny a uvolněnou sliznici, která dutinu vystýlá. Daný postup se používá již od roku …….Po celou dobu , kdy se augmentační metoda sinus lift provádí, se objevovala řada alternativních postupů augmentace jako např. uzavřený sinus lift nebo uvolnění sliznice čelistní dutiny pomocí balonu aj. Popsané alternativní metody fungují u velice omezeného počtu pacientů a během výkonu se nelze vizualně přesvědčit o jeho správném provedení. Na našem pracovišti proto dáváme přednost klasickému provedení sinus liftu, kde můžeme počítat s velmi vysokou mírou úspěšnosti.

Augmentace doplňující menší objem chybějící kosti

V případech, kdy musíme nabídku kosti v místě implantace pouze mírně zvětšit a tím vytvořit ideální podmínky pro dlouhodobé fungování implantátu, používáme pro augmentaci směs granulí kostního minerálu hydroxyapatitu a částeček čelistní kosti získaných při vrtání otvoru pro implantát. Daná směs se navrství okolo implantátu a překryje se kolagenovou membránou, která vytvoří bariéru oddělující augmentát od dásně.

Augmentace nahrazující větší objem chybějící kosti

Situace, při které chybí značný objem kosti, se objevují např. po traumatické ztrátě zubů, ale především po ztrátě chrupu způsobené parodontitidou, tj.zánětlivým onemocněním vedoucím k rozsáhlé destrukci kosti v okolí postižených zubů. V těchto případech by byla náhrada ztracené tvrdé tkáně směsí kostních pilin a granulí hydroxyapatitu neefektivní. Jedinou možností, jak vytvořit dostatek kosti v místě implantace, je odebrat malý kostní bloček (nejčastěji z dolní čelisti za posledními stoličkamí) a přenést ho do místa plánované implantace,a tam ho k čelisti připevnit pomocí malých šroubků. Zhruba za 5 měsíců se kostní blok přihojí a lze zavést implantát. Tento postup některé pacienty děsí, ale při kvalitní injekční anestezii se dá přirovnat k extrakci zubu moudrosti. Pro lidi, kteří by popsaný výkon raději zaspali ,nabízíme analgosedaci. Po augmentaci kostním blokem se ve většině případů nedostavují žádné intenzivní bolesti. To ,co lidé popisují jako nejvíce obtěžující ,je otok objevující se druhý den. Po výkonu Vám poskytneme dostatek informací, jak otok co nejvíce potlačit.

Uvedené postupy patří v implantologii k nejpoužívanějším. Existuje ale celá řada metod řešící specifické problémy s nedostatkem kosti v různých úsecích horní i dolní čelisti. U komplikovaných přídadů je nutné CT vyšetření obličejových kostí a následný výběr optimálního léčebného postupu.

Po několik desetiletí, kdy se implantáty používají, se neustále vylepšuje povrch implantátu, který je v kontaktu s čelistní kostí. Tyto úpravy zvýšily pravděpodobnost úspěšného vhojení na 99%. Implantace se ale provádějí do živého organizmu, kde nelze nic stoprocentně zaručit. Pokud k vhojení implantátu nedojde, lze ho velice snadno odstranit. V takovém případě dostávají pacienti na našem pracovišti automaticky nový implantát zdarma, ten jim zavedeme po zhojení čelistní kosti v místě, kde musel být mplantát odstraněn.

Objednejte se