Konzultace

Prvním krokem je konzultace – předimplantační vyšetření. Jedná se o celkové vyšetření zubů, dásní a o rentgenologické, případně CT vyšetření čelistní kosti. Někdy provádíme otisky čelistí ke zhotovení studijních modelů. V okamžiku, kdy máme všechny potřebné informace, můžeme sestavit léčebný plán a cenovou kalkulaci. Tvorbu léčebného plánu můžete ovlivnit svými požadavky, plán vzniká na základě vzájemného dialogu lékař – pacient. Vždy se snažíme, pokud je to možné, léčbu maximálně přizpůsobit Vašim potřebám.

Implantace – zavedení implantátu do čelistní kosti

V případě, že s postupem ošetření souhlasíte, tak je stanovem termín výkonu. Zavádění implantátů provádíme v lokální anestezii. Operační výkon je zcela bezbolestný. Pacientům, kteří mají velký strach, nabízíme užití anxiolytik. Jedná se o léky zbavující člověka strachu a navozující psychickou relaxaci. Rozsáhlejší výkony potom provádíme v analgosedaci, kdy je přítomen anesteziolog podávající tlumivé léky nitrožilně. Vlastní implantace trvá 20-45 minut. Pokud není možné implantát ihned zatížit (nasadit na implantát korunku), tak po dobu hojení je implantát v čelistní kosti a nad ním je zašitá dáseň. V předním úseku chrupu používáme standartně provizorní náhradu implantátem nahrazovaného zubu, v tomto úseku chrupu není pacient v průběhu vhojování implantátu bez zubu!

Zavedení vhojovacího válečku

Po 2 až 6 měsících je vytořeno pevné spojení mezi čelistní kostí a povrchem implantátu. Doba vhojování je určena typem použitého implantátu a kvalitou čelistní kosti. Nyní odstraníme nad implantátem dáseň a zašroubujem do něj vhojovací váleček. Jedná se o váleček z leštěného kovu, sloužící k formování dásně v okolí implantátu. Po uplynutí 14 dnů je dáseň v okolí válečku zhojena a můžeme implantát otisknout.

Nasazení korunky nebo můstku

Po otisknutí čelisti s implantátem v zubní laboratoři vyrobí do 10 dnů korunku, případně můstek, který už plnohodnotně nahrazuje chybějící zuby. Spojení mezi implantátem a korunkou zajišťuje tzv. abutment. Korunky se na abutment připevňuji pomocí cementu nebo pomocí šroubku.

Alternativní způsoby ošetření

Výše popsaný postup popisuje nejčastěji používaný způsob náhrady zubu implantátem. Daný postup může být různě modifikován díky dobré kvalitě čelistní kosti a dásně v místě implantace. Při vhodných podmínkách je možné provést více kroků ošetření v jedné návštěvě a tím celou léčbu urychlit.

Jedná se následující postupy:

  • a) Jednofázový chirurgický postup: při zavedení implantátu se zavádí i vhojovací váleček, implantát se vhojuje současně s hojením dásně v okolí implantátu
  • b) Implantace a nasazení korunky v jeden den: při tomto postupu se implantát zavede a je na něj ihned nasazena provizorní korunka nebo můstek.

Jak už bylo uvedeno, ideální způsob ošetření je možné vybrat až po klinickém a rentgenologickém vyšetření.

Objednejte se